Spectral by HTML5 UP
Spectral by HTML5 UP

ตารางการให้บริการ

บริการประจำวัน คลีนิกบริการ
วันจันทร์ ตรวจรักษาโรคทั่วไป | คลินิกฝากครรภ์ | ทำฟัน
วันอังคาร ตรวจรักษาโรคทั่วไป | คลินิกโรคเรื้อรัง | คลินิกฝากครรภ์
วันพุธ ตรวจรักษาโรคทั่วไป | คลินิกวางแผนครอบครัว | คลินิกตรวจมะเร็งปากมดลูก | ทำฟัน
วันพฤหัสบดี ตรวจรักษาโรคทั่วไป | คลินิกสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (เฉพาะสัปดาห์ที่ 2,3 ของเดือน) | นวดแผนไทย
วันศุกร์ ตรวจรักษาโรคทั่วไป | นวดแผนไทย
วันเสาร์ ตรวจรักษาโรคทั่วไป
วันอาทิตย์ ตรวจรักษาโรคทั่วไป
Page 3

นัดหมายบริการวัคซีน

Page 4

วัคซีนขั้นพื้นฐานเด็กไทย

Page 5

Spectral by HTML5 UP